POMAGAJ


Wspieraj, pomagaj, wywołuj uśmiech poprzez doposażenie wybranej placówki, organizacji non profit, domu dziecka, hospicja i fundacji.